Oscar Engelbert: Placering av aktier i Oscar Properties Holding AB (publ)

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONG KONG ELLER JAPAN, ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.

ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) har av Oscar Engelbert (”Huvudägaren”) uppdragits att undersöka möjligheten att genomföra en placering av upp till 3,75 miljoner stamaktier i Oscar Properties Holding AB (”Oscar Properties”).

Huvudägaren äger för närvarande 15 842 482 stamaktier och 81 761 preferensaktier, vilket motsvarar cirka 52,5 procent av det totala antalet aktier och 55,1 procent av totala antalet röster i Oscar Properties.

Prissättningen per aktie i Placeringen kommer att bestämmas i en så kallad accelererad bookbuilding process. Försäljningsprocessen kommer att inledas idag den 14 mars kl. 17:31 och kan avslutas när som helst med kort varsel.

Kontaktinformation:
Oscar Engelbert
Tel: 070 568 00 01
Email: oscar@oscarproperties.se

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, , AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONG KONG ELLER JAPAN, ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar