ABN AMRO möjliggör investeringar i Wall Street legenden Jim Rogers råvaruindex

Den internationellt erkände Jim Rogers är expert på råvaruinvesteringar. Redan 1970 grundade han Quantum Fund tillsammans med George Soros och 1998 skapade han sitt första råvaruindex: Rogers International Commodities Index® (RICI®). Rogers bok ”Hot Commodities”, från 2005, har blivit ett referensverk för råvaruinvesteringar. År 2007 skapade han tillsammans med ABN AMRO de nya RICI® Enhanced indexen som är optimerade versioner av hans tidigare index. ABN AMRO gör det nu möjligt att med en enda investering ta del av den globala utvecklingen för råvaror genom Open End certifikat relaterade till RICI® Enhanced indexen.

RICI® Enhanced Global består av 37 underliggande råvaror som i sin tur bildar de tre underindexen: RICI® Enhanced Agriculture, RICI® Enhanced Energy samt RICI® Enhanced Metal. Det är således möjligt att investera i en bred råvarukorg eller enbart i jordbruksprodukter, energi eller metaller. I RICI® Enhanced indexen får råvarorna vikter efter globala konsumtionsmönster samt likviditet i underliggande kontrakt.

”I Sverige har råvaror som tillgångsslag tidigare fått lite uppmärksamhet. Detta håller på att förändras och nu gör vi det möjligt för såväl institutionella aktörer som privatinvesterare att på ett enkelt sätt ta del av utvecklingen för råvaror säger Niklas Åkerfelt, ansvarig för strukturerade produkter i Norden.”

En ökad global efterfrågan på råvaror i kombination med trögrörlig produktionskapacitet gör råvarumarknaden intressant. Vidare är råvaruinvesteringar attraktiva för investerare som önskar diversifiera sina portföljer eftersom korrelationen är låg mellan råvaror och andra tillgångslag, såsom aktier, obligationer och fastigheter.

Open End certifikat relaterade till RICI® Enhanced indexen är transparenta investeringar som ger en bred exponering mot råvaror såsom exempelvis vete, apelsinjuice, olja och guld. Investerare behöver inte ta ställning till vilka råvaror som kommer att gå bättre eller sämre än andra. Certifikaten noteras på Stockholmsbörsen den 30 oktober.

Om oss

ABN AMRO, med säte i Nederländerna, är en ledande internationell bank med totala tillgångar på 975,1 miljarder euro (per den 31 mars 2006). ABN AMRO har över 3 500 kontor i över 60 länder, och har cirka 105 000 heltidsanställda medarbetare runtom i världen. ABN AMRO är noterat på Euronext och New York Stock Exchange.

Prenumerera

Dokument & länkar