Absalon kopplar upp SEB mot kunder och leverantörer via elektronisk affärsportal

Absalon kopplar upp SEB mot kunder och leverantörer via elektronisk affärsportal Absalon Group har fått i uppdrag av SEB:s Marknadsavdelning att bygga en projektportal ur Absalution - Absalons mjukvara för informationshantering och transaktioner över nätet. Marknadsavdelningens leverantörer kommer därmed att kopplas upp mot portalen för att kunna samarbeta mer effektivt. SEB:s Marknadsavdelning projektleder och marknadsför i Sverige. Kunderna är interna och representeras av olika affärsområden i organisationen vilket inkluderar tryckuppdrag, TV-reklam, direktreklam samt skyltning. Leverantörer till SEB Marknad är främst reklambyråer, reprobyråer, tryckerier och mediabyråer. Med spridda anställda, uppdragsgivare och leverantörer uppstår snabbt behovet av en gemensam webbaserad informationsportal i kombination med enkla e-handelsfunktioner. Absalution kommer därför i det här fallet att fungera som en webbaserad projektplats. Marknadsavdelningens behov är att kunna hantera dokument och information relaterade till sina projekt. Absalutions funktionaliteter inom kollaboration erbjuder nu SEB en informations- och transaktionsportal där de obehindrat kan publicera projektstyrd information, initiera relevanta webbundersökningar och integrera varandras agendor och kalendrar. Kollaboration på SEB innefattar bland annat även integreringen av en mediadatabas från vilken Marknadsavdelningen hämtar och sparar material och gör det tillgängligt för andra användare genom behörighetssystemet. Detta sker genom ett samarbete med stockholmsbaserade Crossmedia och deras mjukvara Crossmedia Engine. Via Absalution kommer SEB:s Marknadsavdelning också att använda sitt tidrapporteringssystem som kommer att kopplas direkt mot de projekt och kunder man arbetar med. Ytterligare information: Tobias Öien Claes Lindroth Absalon Group AB SEB Marknad Tel: +46-8-503 121 14 Tel: +46-8-763 55 56 Mobiltel: +46-701-81 21 14 Mobiltel: +46-708-77 60 13 e-post: e-post: tobias.oien@absalon.net claes.lindroth@seb.se www.absalon.net www.seb.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar