Absolicons delårsrapport Q1 2018 visar vinst om 4,5 MSEK

Efter att levererat produktionslina till Kina blir resultatet (EBIT) för Absolicon första kvartalet 2018 en vinst om 4,5 miljoner och med valutavinst om en halv miljon blir resultatet före skatt ca 5 miljoner.

Nyckeltal delårsrapport Q3 2017 perioden 2018-01-01 – 2018-03-31

· Nettoomsättningen uppgick till: 16 312 (473) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 4 547 (-2 033) KSEK

Resultatet per aktie uppgick till: 4,19 (-2,14) SEK

Utöver rörelseresultatet har Absolicon finansiella intäkter (framförallt valutavinst) som ger resultat före skatt om 4 985 kkr.

Vår första produktionslina som tillverkar Absolicons koncentrerande solfångare är på plats i Sichuan.

Det har gått snabbt sedan Absolicon noterades på Aktietorget 22 juni 2016 med en plan för hur vi skulle bli världsledande på koncentrerad solenergi för industrier och fjärrvärmenät.

Först utvecklade vi T160 att vara enkel och billig att massproducera och erhöll världens högsta optiska verkningsgrad, 76,6%.

Därefter har vi paketerat kunskapen i en produktionslina och byggt en patentportfölj med fram till idag tio beviljade eller sökta patent.

Nu har vi också installerat vår första lina och bevisat att vi klarar hela kedjan från försäljning till färdig leverans.

Mindre spektakulärt men minst lika viktigt är vårt långsiktiga arbete med att kapa kostnaderna genom inköp, forskning och vidare produktutveckling.

De projekt som beskrivs i delårsrapporten visar hur vi etablerat oss i flera sektorer.

Absolicon gör nu för första gången vinst. Resultatet (EBIT) blev 4,5 miljoner och med valuta-vinst om en halv miljon blir resultatet före skatt ca 5 miljoner.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 070-2976130

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar