Klimatkväll på Nalen 27 juni 2018

Välkomna till en kväll om klimat, solenergi och Absolicon!

Hur kan solenergi snabbt förändra världens energiförsörjning? Absolicons vd Joakim Byström berättar om hur de multinationella bolagen agerar för att minska sina koldioxidutsläpp och om hur vi snabbt kan få noll i koldioxidutsläpp med hjälp av solenergi. Vidare presenteras Absolicon och den innevarande satsningen på komponenter och material. Fritt inträde, fika. Anmälan till Absolicon på ekonomi@absolicon.com eller telefon 0611-55 70 00.

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar