Kommuniké från extra årsstämma

Igår 2017-03-07 hölls extra årsstämma i Absolicon Solar Collector AB i bolagets lokaler i Härnösand med ett tiotal aktieägare närvarande.

Vid den extra bolagstämman i Absolicon Solar Collector AB den 7 mars 2017 fattades följande beslut:

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om bemyndigande.

Presskontakt: Joakim Byström
vd Absolicon Solar Collector AB, 070-2976130
info@absolicon.com

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Dokument & länkar