Marknadsmeddelande 139/18 – Information om företrädesemission i Absolicon Solar Collector AB

Den 8 juni 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (ABSL) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 11 juni 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fjorton (14) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 130,00 SEK (1:14 á 130,00 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 14 juni 2018 till och med den 26 juni 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 14 juni 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 14 juni 2018 till och med den 28 juni 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: ABSL TR
ISIN-kod: SE0011337096
Orderbok-ID: 4D9B
CFI: RSSXXR
FISN: ABSOLICONS/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 14 juni 2018
Sista handelsdag: 26 juni 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ABSL BTA
ISIN-kod: SE0011337104
Orderbok-ID: 4D9C
CFI: ESNUFR
FISN: ABSOLICONS/SH
Handelsperiod: 14 juni 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 8 juni 2018.

Stockholm den 5 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.