Marknadsmeddelande 61/17 - Information om företrädesemission Absolicon Solar Collector AB

Sista dag för handel i bolagets aktie ( ABSL ) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 21 mars 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 22 mars 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 130 sek per aktie. (1:4 á 130 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 27 mars 2017 till och med den 6 april 2017. Teckningstiden är den 27 mars 2017 till och med den 10 april 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 27 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: ABSL TR
ISIN-kod: SE0009773633
Orderboks ID: 135182
Första handelsdag: 27 mars 2017
Sista handelsdag: 6 april 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT
 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ABSL BTA
ISIN-kod: SE0009773641
Orderboks-ID: 135183
Handelsperiod: 27 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 15 mars 2017

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Om oss

Absolicon ska vara en världsledande leverantör av koncentrerade solfångare. Genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem som genererar förnyelsebar energi i olika former bidrar vi till att lösa världens energiproblem.