Nytt arbetssätt ger Absolicon 2 MSEK till industriell forskning

Genom ett nytt arbetssätt kan svenska företag direkt få del av EU:s strukturfondsmedel för större forsknings- och utvecklingsprojekt. Första projektet finansierar nio företag i Höga Kusten där Absolicon får 2 MSEK.

I Västernorrland och Jämtland stödjer EU olika utvecklingsprojekt som normalt drivs av offentliga aktörer. Absolicons vd Joakim Byström tog 2016 initiativet till ett nytt sätt att arbeta med EU-medel där pengarna istället går till företagen. Nu får Absolicon 2 miljoner till industriell forskning i ett projekt med nio företag i Höga Kusten.

Det är Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland som fördelat 18 miljoner till projektet Stärkt Innovation Konkurrenskraft och Tillväxt (SIKT) som drivs av samarbetsorganisationen Höga Kusten Industrigrupp där Absolicon ingår.

- Nu kan vi äntligen använda dessa EU-medel på ett sätt som ger forskning i företagen, säger Joakim Byström, vd på Absolicon. Genom att utveckla företagens kärnkompetens genom industriell forskning kan vi stärka företagen i den hårda konkurrens som finns på en globaliserad marknad, menar Byström.

SIKT har utformats så att det ska vara möjligt att finansiera företagens industriella forskning enligt EU-kommissionens förordning nr 651/2014. FoU-arbetet på företagen kan till exempel omfatta teknikkoncept, analytiska eller experimentella studier, teknisk validering, utveckling av nya/förbättrade komponenter, prototyper och pilotverksamhet.

Absolicons del i budgeten som löper 2018-09-01 till 2021-12-31 är ca 2 MSEK som skall användas för industriell forskning kring integration av solvärme och solånga i industrier. Till exempel omfattas nya teknikkoncept, analytiska eller experimentella studier, teknisk validering, utveckling av nya/förbättrade komponenter, prototyper och pilotverksamhet.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 070-2976130

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,för offentliggörande den 12 juni 2018

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Dokument & länkar