Ansvarsläkartjänsten och utvecklade vårdkedjor ger stora kostnadsbesparingar i Borgå

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad har förnyat vårdkedjorna inom äldreomsorgen tillsammans med Doctagon. Med reformen sparade Borgå 1,2 miljoner euro enbart under år 2013. Enligt en färsk rapport från Nordic Healthcare Group är det möjligt att genom reformer årligen spara totalt upp till 2,4 miljoner euro.

– Vi förnyade djärvt hela vårdkedjan inom äldreomsorgen. Vi utvecklade hemvårdens och hälsocentralsjukhusets verksamhet och minskade onödigt bruk av specialsjukvårdstjänster. Äldre människor hänvisades tidigare till specialsjukvården också när det inte fanns någon medicinsk grund för att använda dess tjänster, säger social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme hos Borgå stad.  

– Vi vårdar nu äldre personer i deras egen trygga boendemiljö och förflyttar dem inte onödigt mellan olika vårdenheter. Vi utvecklade både arbetsfördelningen, samarbetet och hänvisningen till vård. Alla som deltar i vården av patienten vet det väsentliga om patientens tillstånd. Så lyckades vi förbättra vårdens kvalitet och kunde få märkbara besparingar i social- och hälsovårdskostnader
, säger social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme hos Borgå stad.

En central del av reformen var införande av dygnetrunt-läkartjänster inom äldrevården. I samband med reformen fick Borgå av Doctagon geriatertjänster och läkarstöd som erbjuds dygnet runt såväl i hemvården, serviceboendet som Näse hälsocentralsjukhus. I praktiken gör läkaren och skötaren tillsammans för varje patient en individuell vårdplan och Doctagons ansvarsläkare är anträffbar dygnet runt.

I Borgå vårdades äldre människor tidigare för mycket i anstalter jämfört med nationella rekommendationer. I och med reformen har man kunnat utveckla äldretjänster i snabbare takt än planerat.

Antalet äldre människors vårddygn inom specialsjukvården har minskat med en femtedel både i åldersgruppen patienter som fyllt 75 år och patienter som fyllt 85 år. Användningsgraden och belastningen på hälsocentralsjukhuset har minskat från 115 procent till 100 procent. Detta har också gjort det möjligt att hemvårdsklienter har kunnat komma direkt från hemvården till hälsocentralavdelningen till en rehabiliterings- och utvärderingsperiod.

– Med hjälp av Doctagons ansvarsläkartjänst kan kommunerna garantera äldre människor högklassig vård i en bekant boendemiljö och samtidigt nå märkbara kostnadsbesparingar. Nyttan som ansvarsläkartjänsten ger och resultaten i Borgå kan tillämpas i vilken kommun som helst som brottas med ohejdad ökning av kostnader och de utmaningar som vårdens kvalitet ställer.  På nationell nivå kan man tala om årliga besparingar på 100 miljoner euro. Högklassig vård för äldre människor och kommunens kostnadsbesparingar går hand i hand. Borgå är en vägvisare på denna väg, konstaterar Doctagons verkställande direktör Stefan Wentjärvi.

Ytterligare information:

Borgå stad, social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme, tfn 040 178 9922, pia.nurme@porvoo.fi
Doctagon, affärsverksamhetsdirektör Anne Räsänen, tfn 044 733 8579 anne.rasanen@doctagon.fi

Taggar:

Dokument & länkar