En omväg tas i bruk på Åboleden väster om Ring I

På Åboleden i Alberga öster om Ring I tas en omväg i bruk för april månad.

Söndagen den 3 april förflyttas trafiken på Åboleden (rv1) i Alberga väster om Ring I till en omväg. Först leds trafiken som löper mot Åbo till omvägen och i början av vecka 15 också den mot Helsingfors löpande trafiken. Arrangemangen kommer troligtvis att orsaka trafikstockningar även på rampen som leder från Ring I till Åboleden mot Åbo.

Trafiken förflyttas till en omväg eftersom den gamla bron för lätt trafik skall rivas. Först rivs den del av bron som löper vid den omväg som först tas i bruk. I det följande skedet rivs den del som löper över Åboleden mot Åbo, och till sist den del som löper över Åboleden mot Helsingfors. Byggnadsarbetet görs om vädret tillåter.

Trafikarrangemangen på området är i bruk till slutet av april. Hastighetsbegränsningen på omvägen är 50 km/h. Det är mycket viktigt att följa begränsningarna och skyltarna på området, för att trygga byggnadsarbetarnas säkerhet och att trafiken löper smidigt.

Byggarbetet är en del av Ring I vid Alberga vägprojektet vars målsättning är att få trafiken att löpa bättre, att

göra stadsstrukturen enhetligare samt att förbättra invånarnas trivsel. Den senaste informationen gällande

vägprojektet och dess framskridning finns på adressen www.liikennevirasto.fi/alberga.

YTTERLIGARE INFORMATION:

Trafikverket

Projektchef Hannu Lehtikankare

tel. 020 637 3555 eller 040 518 2992, hannu.lehtikankare@liikennevirasto.fi

Niska & Nyyssönen Oy

Ville Lonka

tel. 040 829 0089, ville.lonka@niska-nyyssonen.fi

Ring I och Åboleden förnyas under åren 2008-2012 i Albergaområdet i Esbo. Tack vare vägprojektet blir stadsstrukturen i Alberga enhetligare, samtidigt som trafiken löper bättre och trivseln i området ökar. Vägen kommer att vara i användning under hela byggnadsprojektets gång med undantagsarrangemang. www.tiehallinto.fi/alberga

Dokument & länkar