Ny undersökning om hur det är att leva med prostatacancer

Den första nordiska undersökningen som riktar sig till män med prostatacancer sätter igång i höst 2014.
 
Prostatacancer är den mest utbredda cancerformen bland män i Norden. I de nordiska länderna lever 177 000 män med prostatacancer, och ytterligare 22 000 får diagnosen varje år. Vi vet långt ifrån tillräckligt om hur det är att leva med prostatacancer. Därför genomför patientföreningarna för prostatacancer i Finland, Sverige, Norge och Danmark nu en gemensam ny nordisk undersökning som ska visa mäns upplevelse av hur det är att leva med prostatacancer.

Nordiska män löper större risk att få prostatacancer än någon annan cancerform. Bara i Finland lever 40000 män med diagnosen, och i hela Norden är det fler än 177 000 män som har prostatacancer. Trots det är kunskaperna begränsade om hur det är att leva med sjukdomen. Därför samarbetar patientföreningarna för prostatacancer nu för första gången om en gemensam nordisk undersökning med titeln Prostatacancer i Norden – Ny undersökning om hur det är att leva med prostatacancer, som riktar sig till män som drabbats av sjukdomen.

Livet med prostatacancer
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur livet ser ut för nordiska män med prostatacancer, hur de upplever sjukvården och den behandling de får, och inte minst hur de ser på framtiden.

”De nordiska patientföreningarna samarbetar om undersökningen för att få en så tydlig och mångsidig bild som möjligt av hur det är att leva med prostatacancer. Upplevelsen är givetvis individuell, och därför ska undersökningen även visa vilka skillnader och likheter som finns bland män i Finland, Sverige, Norge, och Danmark och leda till förslag på hur män i de olika länderna kan lära av varandra”, berättar Irma Lehtimaja, (förbundsdirektör) tf. verksamhetsledare, Finlands prostatacancerförening rf.

Resultaten från den nordiska undersökningen kommer att offentliggöras 2014 som en del av en gemensam informationskampanj.

Även du kan delta!

Lever du med prostatacancer? Klicka på www.propo.fi och tala om vad du tycker. Är du anhörig till en man med prostatacancer? Skynda dig att berätta för honom om undersökningen. Vi behöver få svar från så många män som möjligt. Vartenda svar räknas och ger oss ökade kunskaper om livet med prostatacancer i hela Norden.

Du hittar både undersökningen och mer information om informationsmöten i ditt närområde här:

www.propo.fi 
www.prostatacancerforbundet.se
www.prostatakreft.no
www.propa.dk

FAKTA OM PROSTATACANCER

•    Prostatacancer är den mest utbredda cancerformen bland män i de nordiska länderna
•    I Finland diagnostiseras mer än 5000 män varje år, medan det på det nordiska planet tillkommer mer än 22 000 nya fall om året
 
•    I Finland har mer än 40000 män fått diagnosen prostatacancer och i hela Norden lever över 177 000 män med prostatacancer

(Källa: NORDCAN)

Mer information om den nya nordiska undersökningen:
Taina Rönnqvist, Viestintätoimisto AC-Sanafor, Tel. +358 44 356 9813 / taina.ronnqvist@acsanafor.fi

Undersökningen stöds av Astellas Pharma Nordic Operations

Taggar:

Dokument & länkar