Nya farleder för lätt trafik blir färdiga inom Ring I vid Alberga -vägprojektet: Majorsgrändens underfart i Alberga öppnas i samband med skolstarten

Majorsgrändens underfart vid Alberga gård öppnas för lätt trafik i början av inkommande vecka då skolorna börjar. Vehkamäki underfart, som löper under Åboleden, kommer däremot att vara stängd inkommande vecka. I september öppnas två nya farleder för lätt trafik i Vallberget.

Ring I vid Alberga -vägprojektet kommer att bli färdigt vid årsskiftet och byggnadsarbetet är nu på slutrakan. Eftersom skolorna i Esbo öppnar sina dörrar nästa vecka, är det önskvärt att alla fotgängare och cyklister bekantar sig med trafikarrangemangen för den lätta trafiken på området.

Majorstigens underfart öppnas i Alberga

Den mest betydande förbättringen gällande den lätta trafiken sker på måndag då Majorstigens underfart i Alberga öppnas. Underfarten, som har planerats i samarbete med Museiverket och Esbo stadsmuseum, sammanbinder den historiska Alberga gårdens gamla och nya trädgård. Även timmerbullerväggarna, som nyligen blivit färdiga vid Albergaknuten på Bruksstrandens sida, har byggts i samarbete med dessa samarbetspartners.

En annan tillfällig förändring gäller Vehkamäki gångtunnel som löper under Åboleden nära Kilo anslutning. Gångtunneln kommer att vara avstängd inkommande vecka på grund av att brolockets form demonteras.

Under sensommaren utförs vattenservicearbete och byggnadsarbete av en trafikled för lätt trafik på Gjutarstigen nära Galleria-köpcentret i Alberga. På grund av detta leds den lätta trafiken till en omväg via Gjutargränden. Trafikarrangemangen är i kraft till den 30.9.

I september öppnas nya rutter för lätt trafik i Vallberget

Under september öppnas en ny led för lätt trafik, Arkadiastigen, som löper över Mästartunnels öppning vid järnvägen. Längs den nya rutten kommer man från Leppävaaranraitti via Gjutarstigen och Arkadiastigen till Minnesgränden och Armas Launis gatan.

Stenborrarstigen, farleden för lätt trafik som löper över Mästartunnelns östra ända och sammanbinder Krutgatan och Borrargatan öppnas också innan slutet av september. Samtidigt öppnas den del av Borrargatan som för tillfället är avstängd för lätt trafik.

I augusti och september fortsätter förbättringen av rutten för lätt trafik som löper över gamla Ring I i Boställsbacken. På grund av byggnadsarbetet blir man tvungen att stänga av denna förbindelse från Armas Launis gatan till Alberga centrum.

Byggarbetet är en del av Ring I vid Alberga vägprojektet, vars målsättning är att få trafiken att löpa bättre, att göra stadsstrukturen enhetligare samt att förbättra invånarnas trivsel.

Den senaste informationen gällande vägprojektet och dess framskridning finns på adressen www.liikennevirasto.fi/alberga.

Se alla trafikarrangemang på kartorna nedan.

YTTERLIGARE INFORMATION:

Trafikverket

Projektchef Hannu Lehtikankare

tel. 020 637 3555 eller 040 518 2992, hannu.lehtikankare@liikennevirasto.fi

Albergaknuten

Soraset Infra

Timo Suni

tel. 050 3803113  timo.suni@soraset.fi

Vallberget

YIT Rakennus Oy

Projektchef Kari Alavillamo

tel. 040 519 0059, kari.alavillamo@yit.fi

Ring I och Åboleden förnyas under åren 2008-2012 i Albergaområdet i Esbo. Tack vare vägprojektet blir stadsstrukturen i Alberga enhetligare, samtidigt som trafiken löper bättre och trivseln i området ökar. Vägen kommer att vara i användning under hela byggnadsprojektets gång med undantagsarrangemang. www.tiehallinto.fi/alberga

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar