Nya farleder kommer att öppnas för den lätta trafiken i Esbo

Under sommaren kommer det att öppnas tre nya farleder för den lätta trafiken i Mäkkylä i Esbo. En rutt är alldeles ny, medan de andra är trafikleder som var avstängda p.g.a. Ring I vid Alberga vägprojektet. Alla tre rutter tas i bruk innan skolorna börjar i augusti. Utöver detta kommer förbindelserna för den lätta trafiken att förbättras vid Albergaknuten då nya broar blir färdiga nästa vecka.

De nya trafikregleringarna kommer att underlätta den lätta trafiken att fördas i Mäkkylä i Esbo. Skolbarnens väg till Postipuu skola och Bostälsskolan kommer att löpa smidigare efter sommaren då de nya rutterna tas i bruk.

Trafikljusen har avlägsnats från rondellen vid Krutgatan. Detta innebär att trafikregleringarna för den lätta trafiken nu är i skick. Trafikljusen tillsattes temporört under de tillfälliga trafikregleringarna. Utöver detta kommer skyddsvägen över Vallbergsgatan bredvid Shell i Vallberget att bli färdig i juli. En platform kommer att tillsättas på mitten av skyddsvägen så att övergången skall vara så trygg som möjligt.

Tre nya vägar kommer att öppnas

Den alldeles nya rutten för lätt trafik som tas i bruk fredagen den 9.7, börjar i Mäkkylävägens korsning och fortsätter längs Mäkkylä allén ända till rondellen vid Krutgatan. Ett bullerhinder byggs fortfarande bredvid vägen, men detta påverkar inte färdandet via Mäkkylä alléns nya trafikled för lätt trafik. På området utförs även planteringsarbete samt finslipning av gatunät.

I början av juni öppnades en ny trafikled för den lätta trafiken på den östra sidan av Mäkkylä överfart vid Ring I. Denna trafikled var avstäng p.g.a. Ring I vid Alberga bygget. Trafikleden som löper på den västra sidan av övergången, kommer att öppnas i månadsskiftet juli-augusti. Den löper i samma riktning som Ring I mellan överfarterna mellan Mäkkylä och Mästarknuten.

Vid Albergaknuten öppnas en ny förbindelse över Åboleden

I slutet av nästa vecka kommer färdandet från Bredviken till Säteri att underlättas vid Albergaknuten, då övergångsbroarna för den lätta trafiken över Åboleden tas i bruk 15.7. För tillfället kan man passera Åboleden längs övergångsbron från Bruksstranden till Bergans. De nya broarna förbättrar förbindelserna för den lätta trafiken på området.

De nya trafikregleringarna som gäller för den lätta trafiken är en del av Ring I vid Alberga vägprojektet vars målsättning är att få trafiken att löpa bättre, att göra stadsstrukturen enhetligare samt att förbättra invånarnas trivsel. Den senaste informationen gällande vägprojektet och dess framskridning finns på adressen www.tiehallinto.fi/alberga

Bifogat två kartor i vilka trafikförändringarna för den lätta trafiken märkts ut.

YTTERLIGARE INFORMATION:

Trafikverket

Projektchef Hannu Lehtikankare

tel. 020 637 3555 tai 040 518 2992, hannu.lehtikankare@liikennevirasto.fi

YIT Rakennus Oy

Projektchef Kari Alavillamo

tel. 040 519 0059, kari.alavillamo@yit.fi

Niska & Nyyssönen Oy

Projectchef Heimo Tervola

tel. 0400 335 095, heimo.tervola@niska-nyyssonen.fi

Ring I och Åboleden förnyas under åren 2008-2012 i Albergaområdet i Esbo. Tack vare vägprojektet blir stadsstrukturen i Alberga enhetligare, samtidigt som trafiken löper bättre och trivseln i området ökar. Vägen kommer att vara i användning under hela byggnadsprojektets gång med undantagsarrangemang. www.tiehallinto.fi/alberga

Taggar: