ACACIA har sålt aktier i Stillfront Group AB (publ)

EJ FÖR SPRIDNING ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR PUBLCERING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG

ACACIA Asset Management AB (”ACACIA”) har sålt sitt aktieinnehav i Stillfront Group AB (“Stillfront”) till ett fåtal institutionella investerare till ett pris om 85,00 kronor per aktie (“Försäljningen”). ACACIA har sålt totalt 606 201 aktier, motsvarande cirka 10,77 % av det totala antalet aktier och röster i Stillfront.

ACACIAs strategi är att investera i onoterade, mindre, tillväxtbolag. Vi är en aktiv ägarpartner som i samarbete med entreprenörer verkar för att utveckla företagen vi investerar i.

ACACIA investerade i Stillfront 2013 och har sedan dess varit en aktiv ägare som stöttat Stillfront med både kapital och engagemang. Stillfronts omsättning har ökat med mer än 400 % under denna period.

Pareto Securitites agerade Sole Bookrunner i samband med Försäljningen.

För mer information, kontakta gärna:

Per Jacobsson, VD

Tel: 0708-510331

E-mail: per.jacobsson@acacia.nu

www.acacia.nu

Stockholm, 1 mars 2017

EJ FÖR SPRIDNING ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR PUBLCERING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG

Om oss

ACACIA är ett Family Office som investerar kapital och engagemang i svenska tillväxtföretag. Vi är en aktiv ägarpartner med en ambition att i samarbete med entreprenörer skapa marknadsledare. Vi investerar främst inom B2B i TECH-sektorn. För mer information, besök ACACIAs webbplats www.acacia.nu.

Prenumerera

Dokument & länkar