AcadeMedia AB styrelse hade 22 oktober 2007 ett extra styrelsemöte med anledning av det bud (budpliktsbud) som Bure AB lagt på AcadeMedias aktier samma dag.

Styrelsen lämnar följande information:

• Styrelsen beslutade att anlita en extern rådgivare för att genomföra en s k fairness opinion gällande Bures budpliktsbud om 90 kronor per aktie.

• Styrelsen kommer baserat bland annat på detta yttrande att ta ställning till budet och avge en rekommendation till AcadeMedias aktieägare.

• Styrelsen har för avsikt att under nästa vecka (vecka 44) återkomma med ytterligare information om den framtida utvecklingen för bolaget.AcadeMedias styrelse
22 oktober 2007


För mer information kontakta
Styrelsens ordförande Anders Nilsson
Mobil tel 070 666 19 15

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar