AcadeMedia ansöker om avnotering

Styrelsen för AcadeMedia Aktiebolag (publ) fattade igår beslut om att ansöka om avnotering för bolagets aktie som är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm.

Styrelsens beslut baseras bland annat på en bristande likviditet i bolagets aktie samt att endast cirka 2,6 procent av aktierna är i allmän ägo efter de offentliga uppköpserbjudanden till aktieägarna i AcadeMedia som lämnats och fullföljts av Svensk Utbildning Intressenter Holding AB och Providence Education International AB.

Information om sista dag för handel i AcadeMedia-aktien kommer att offentliggöras så snart bolaget erhållit besked därom från NASDAQ OMX Stockholm AB.

AcadeMedias bokslutskommuniké tidigareläggs

AcadeMedia kommer att släppa sin bokslutskommuniké den 24 augusti istället för tidigare kommunicerat datum för halvårsrapport den 27 augusti. Detta sker med anledning av ett förkortat räkenskapsår jan‒jun 2010.

För mer information kontakta:
Styrelsens ordförande Ulf Mattsson
Mobil: 070 976 04 66
E-post: ulf.mattsson@umiab.com

CFO Mats Påhlson
Telefon: 08 555 86 049
Mobil: 073 430 39 24
E-post: mats.pahlson@academedia.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcadeMedia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2010, kl. 08:00. 

AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. Vi har 45 000 elever och deltagare, över 100 skolor och 2 500 medarbetare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vår verksamhet drivs av självständiga skolor och företag, bland dem Vittra, NTI, Rytmus, IT-Gymnasiet, Ljud & Bildskolan och Mikael Elias Teoretiska Gymnasium. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Se www.academedia.se.

Taggar:

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar