AcadeMedia avnoteras den 10 september 2010

AcadeMedia Aktiebolag (publ) har, som tidigare kommunicerats, ansökt om avnotering av bolagets aktie från NASDAQ OMX Stockholm.

AcadeMedia har nu informerats om att NASDAQ OMX Stockholm har beslutat att sista dag för handel i AcadeMedia-aktien på NASDAQ OMX Stockholm ska vara fredagen den 10 september 2010.

För mer information kontakta:

VD Marcus Strömberg
Telefon: 08 775 14 43
Mobil: 070 440 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcadeMedia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2010, kl. 13:00.

AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. Vi har 45 000 elever och deltagare, över 100 skolor och
2 500 medarbetare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vår verksamhet drivs av självständiga skolor och företag, bland dem Vittra, NTI, Rytmus, IT-Gymnasiet, Ljud & Bildskolan och Mikael Elias Teoretiska Gymnasium. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Se www.academedia.se.

Taggar:

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar