AcadeMedia förvärvar Business Intelligence Group

Pressmeddelande 2000-01-21 AcadeMedia förvärvar Business Intelligence Group SBI-noterade AcadeMedia förvärvar Business Intelligence Group (BIG), och befäster sin ställning som Sveriges ledande företag inom e-learning. Malmöbaserade BIG producerar webbaserade affärssystem för e-learning och change management. Bolaget har det senaste året vuxit med 300% och har idag cirka 20 anställda. BIG kommer att fusioneras med AcadeMedias dotterbolag Gravity e-learning AB som efter samman-slagningen kommer att ha ett 70-tal kvalificerade konsulter i Stockholm och Malmö. Inom AcadeMedia finns dessutom ytterligare ett 90-tal medarbetare som är verksamma inom utbildning. - BIG kompletterar Gravitys kunnande och erfarenhet inom e-learning. BIGs kompetens inom management consulting, strategi och knowledge management efterfrågas av landets största företag. Bland annat har BIG nyligen varit ansvariga för den interaktiva utbildningen av Volvos säljkår inför säljstarten av nya V70-modellen. Säljarna i ett 40-tal länder fick via BIGs Web Academy på rekordkort tid lära sig allt om den nya modellen. Ett bra exempel på hur e-learning ger ekonomiska fördelar, säger Jörgen Bladh, VD för AcadeMedia. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000208BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000208BIT00950/bit0002.pdf

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar