AcadeMedia har beviljats tre nya yrkeshögskoleutbildningar

Säkerhetstekniker, Avancerad flashprogrammerare samt Inspektions- och provningsingenjör är tre nya yrkeshögskoleutbildningar som kommer att starta hösten 2009. Utbildningarna har prioriterats av utredningen om bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Den 1 juli startar yrkeshögskolan i Sverige. Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att ansvara för bland annat pågående kvalificerade yrkesutbildningar och nya yrkeshögskoleutbildningar. AcadeMedia Masters är ett affärsområde inom AcadeMedia Eductus som är ett helägt dotterbolag till AcadeMedia AB. AcadeMedia Masters bedriver sedan tidigare kvalificerade yrkesutbildningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, och Eskilstuna och kommer till hösten att ha 900 studerande. AcadeMedia Masters yrkesinriktade utbildningar ger spetskompetens inom områden som efterfrågas i dagens och morgondagens yrkesliv. Vi samarbetar med företag inom de branscher utbildningarna riktar sig mot och representanter från näringslivet följer varje utbildning från start till examen. Genom långa LiA-perioder (Lärande i arbete) ute hos företagen är studenterna redo att jobba från dag ett, direkt efter examen. – Det här är en bekräftelse på våra nära kontakter med näringslivet och vår lyhördhet inför deras behov. Yrkeshögskoleutbildning handlar om att utbilda för den efterfrågan som finns på dagens eller morgondagens arbetsmarknad. Yrkeshögskoleutbildningar är ett viktigt område för oss och vi är glada över att vi nu utökar denna verksamhet, säger Jonas Johansson, VD på AcadeMedia Eductus AB.

Taggar:

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar