AcadeMedia kommer att rapportera ett förbättrat resultat i kvartal 3

I kvartalsrapporten för kvartal två 2007 lämnades följande utsikt för kvartal tre och kvartal fyra.

”Resultatet i kvartal tre kommer säsongsmässigt att vara svagare än kvartal två och påverkas av kostnader för nysatsningar samt av en fortsatt svag utveckling av vuxenutbildningen. Bolaget ser positivt på möjligheten att fortsätta utveckla AcadeMedia under lönsamhet och förväntar sig förbättrade marginaler i kvartal fyra.”

De förbättrade marginalerna har kommit redan i kvartal tre, jämfört med vad som skrevs i utsikten i delårsrapporten för kvartal två. Som en följd av detta meddelas att delårsrapporten för kvartal tre kommer att redovisa ett bättre resultat jämfört med den utsikten som lämnades i delårsrapporten för kvartal två.

Mer information kommer att lämnas i delårsrapporten för kvartal tre 8 november 2007.
AcadeMedia ABs styrelse 19 oktober 2007

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar