AcadeMedia vinner mark

Trots ökad konkurrens i kommunernas upphandlingar av vuxenutbildning på distans har NTI-skolan (del av Academedia-koncernen) sedan oktober 2006 tagit hem nio av tio anbud. I en del fall är vi ensamma om uppdraget i andra delar vi det med andra utbildningsanordnare.

NTI-skolans distansmodell har fått höga betyg av såväl uppdragsgivare som elever i bedömningen av kvaliteten. Och konkurrensen är hård. Fler och fler kommuner väljer att upphandla vuxenutbildningar som komplement till eller ersättning av den egna verksamheten.
– Vi bedömer framtidsutsikterna för distansverksamheten som goda, säger Josef Elias, VD på NTI.

Det faktiska antalet kommuner som anlitar NTI idag är 91, direkt eller via andra kommuner. För närvarande har NTI omkring 12 000 vuxenstuderande/år och löpande ca 7 000 deltagare i sina kurser. NTI:s utbud på distans uppstiger till 107 kurser under hösten 2007. Även Academedia/Eductus har haft stora framgångar under denna period.

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar