Delårsrapport Q3

Delårsrapport 1 januari- 30 september 2003 AcadeMedia AB (publ) - Nettoomsättningen under de första nio månaderna minskade med 8 % till 62,7 Mkr (68 Mkr). - Resultat för niomånadersperioden: - Rörelseresultat -29,9 (-13,1) Mkr. - Resultat efter skatt -29,2 (-10,7) Mkr. - Resultat per aktie -9,15 (-3,35) Kr. - Under tredje kvartalet uppgick - Nettoomsättningen till 17,7 (20,4) Mkr. - Rörelseresultatet till -9,0 (-6,7) Mkr. - Rörelseresultatet efter skatt till -8,9 (-6,0) Mkr. - Resultat per aktie till -2,79 (-1,87) Kr. - Fortsatta besparingsåtgärder medför kostnadsminskningar under andra halvåret uppgående till 19 Mkr, jämfört med första halvåret 2003. Detta är 3 Mkr mer än vad som angavs i föregående rapport. - Positiv utveckling av verksamheten i AcadeMedia Education genom breddning av utbildningsutbudet. - Orderstocken per 30 september 2003 uppgår till 57,6 Mkr (51,2 Mkr) för hela verksamheten. - Att nå lönsamhet under fjärde kvartalet bedöms inte kunna uppnås. Resultatet torde bli något negativt, men en väsentlig förbättring mot tidigare kvartal. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ) lars.g.mattsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 00 Mobil: +46 (0) 704 40 40 64 Adress: Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista Rapporten finns även tillgänglig på www.academedia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00950/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00950/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar