Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia

Antalet aktier och röster i AcadeMedia har ändrats genom en emission av 165.000 C-aktier. Dessa aktier har en tiondels röst per aktie, de har alltså totalt 16.500 röster. Alla C-aktier ägs av bolaget.

Emissionen beslutades av styrelsen den 26 september 2016, på basis av bemyndigande från extra bolagsstämma den 1 juni 2016. Emissionen är ett led i bolagets långsiktiga incitamentsprogram, som beslutades vid samma bolagsstämma. När aktierna ska levereras till de deltagare som har rätt till aktier vid programmets slut, kommer C-aktierna att omvandlas till stamaktier.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 94.265.000 aktier i AcadeMedia. 94.100.000 aktier är stamaktier med en röst per aktie och 165.000 aktier är C-aktier med en tiondels röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget är 94.116.500.


För mer information, kontakta:
Christian Hall, IR-ansvarig på AcadeMedia
Telefon: 076 311 12 42
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör. År 2014/15 gick drygt 62 000 barn och elever i AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade AcadeMedia under 2014/15 cirka 400 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150 vuxenutbildningsenheter i Sverige. I februari 2016 tog AcadeMedia även ett första steg i bolagets expansion utanför Skandinavien genom förvärvet av Joki med sju förskolor och cirka 450 barn i München-området i Tyskland. AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

AcadeMedia är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2016, kl. 14.00.

Taggar:

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar