Ny ordförande i AcadeMedia

Styrelseordförande Roland Dansell väljer att avgå ur AcadeMedias styrelse som en följd av ändrade arbetsförhållanden.

Roland tillträdde 1 september tjänsten som Stockholmschef för Lindebergs Grant Thornton, vilket medför att han inte längre har den tid som krävs för att fullgöra sitt uppdrag som styrelseordförande. Beslutet skall ses mot bakgrund av att AcadeMedia under det senaste året har genomgått omfattande förändringar, bland annat genom förvärv, och att den planerade framtida utvecklingen kräver en ordförande som kan ägna mycket tid åt sitt uppdrag. Roland har sedan han tillträdde som ordförande i AcadeMedia 2004 ägnat mycket tid åt sitt arbete i bolaget, senast som t f VD. Till ny ordförande har utsetts Håkan Berntsson som har suttit i styrelsen sedan 2002. Håkan arbetar som Venture Manager på AB Traction och sitter bl a också i styrelsen för Know IT AB (publ).

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar