Ökad likviditet i AcadeMedia

Pressmeddelande 2000-01-26 Ökad likviditet i AcadeMedia Huvudägare i SBI-noterade AcadeMedia AB (publ) har under den senaste veckan tillsammans sålt drygt 200 000 aktier av serie B i bolaget. Försäljningen är ett led i strävan att inför en notering av AcadeMedia på O-listan öka likviditeten i bolagets aktie. Bland säljarna finns avgående VD Jörgen Bladh, som dessutom hos styrelsen ansökt om att stämpla om sina 35.000 aktier av serie A till serie B. Bland säljarna finns även Traction AB, som efter försäljningen innehar drygt 26 procent av aktierna i AcadeMedia. AcadeMedia är ett Internetföretag som fokuserar på området e-learning. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bl.a. landets största yrkeshögskola Masters of Media. Dotterbolaget Gravity e-learning AB erbjuder interaktiv kompetensöverföring och producerar utbildningssystem på intranät, Internet och CD-ROM/DVD. AcadeMedia är SBI-noterat och har drygt 180 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000208BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000208BIT00940/bit0002.pdf

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar