ProCivitas blir en del av AcadeMedia

Från och med den 1 juni 2011 kommer ProCivitas att vara en del av AcadeMedia. ProCivitas består av tre gymnasieskolor lokaliserade i Malmö, Helsingborg och Växjö med totalt 1280 elever.

Från och med den 1 juni 2011 kommer ProCivitas att vara en del av AcadeMedia. ProCivitas består av tre gymnasieskolor lokaliserade i Malmö, Helsingborg och Växjö med totalt 1280 elever.

ProCivitas elever har nått stora framgångar i såväl sina studier som i sina prestationer vid sidan av studierna. ProCivitas har även utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

 

– Med sin profil kompletterar ProCivitas de övriga verksamheterna inom AcadeMedia. Vi har mycket att lära av den starka koppling de skapat till näringslivet och till internationella toppuniversitet. Vi är också imponerade av de fina resultat eleverna visat när det gäller bland annat nationella prov och inom Ung Företagsamhet, säger Martin Sandgren, operativ chef på AcadeMedia.

 

Skolorna kommer att drivas på samma sätt som tidigare och behålla både namn och profil. Peter och Helena Connée som drivit ProCivitas de senaste åren kommer att stanna kvar i sina roller som VD respektive Utbildningschef i företaget men kommer också att ägna tid åt att driva utvecklingsprojekt inom andra delar av AcadeMedia.

För mer information kontakta:
Martin Sandgren, Operativ chef AcadeMedia
070-549 54 04, martin.sandgren@academedia.se

AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. Vi har 45 000 elever och deltagare, över 100 skolor och 2 500 medarbetare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vår verksamhet drivs av självständiga skolor och företag, bland dem Vittra, NTI, Rytmus, IT-Gymnasiet, Ljud & Bildskolan och Mikael Elias Teoretiska Gymnasium. Se www.academedia.se.

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar