VD skifte på AcadeMedia AB

VD skifte på AcadeMedia AB Som tidigare aviserats avgår nuvarande VD:n Jörgen Bladh för att ägna sig åt annan verksamhet. Rekryteringsprocessen pågår fortfarande efter en efterträdare som kan fortsätta AcadeMedias positiva utveckling som ett av de ledande e-learning företagen i Europa. Under perioden fram till dess styrelsen funnit en lämplig efterträdare, har styrelsen utsett styrelse- ledamoten Joakim Sundqvist som tillförordnad VD. Joakim Sundqvist, 34, är Investment Manager på Traction med bakgrund som jurist och ekonom. Joakim Sundqvist har arbetat aktivt med AcadeMedias angelägenheter under drygt ett och halvt års tid och är styrelseledamot i bolaget. Han har därför den kunskap om verksamheten som krävs för att bolaget skall kunna drivas med bibehållet fokus och kraft, menar styrelseordföranden Bengt Stillström. Min viktigaste uppgift är att se till att vi inte tappar tempo nu när vi har etablerat bolaget som en betydande aktör inom e-learning. Vi har många projekt i AcadeMedia, bland andra e-learning portalen AcadeMedia.com, som måste genomdrivas. Även om min VD tjänst är temporär, ser jag fram emot att få arbeta ännu mer aktivt i ett framgångsrikt bolag med kunniga och engagerade medarbetare, säger Joakim Sundqvist. För mer information kontakta Joakim Sundqvist, tel. 08 - 506 28 909. AcadeMedia är ett Internetföretag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management, och producerar utbildningssystem på intranät, Internet och CD-ROM/DVD. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bl.a. landets största yrkeshögskola Masters of Media. AcadeMedia är SBI-noterat och har efter den nyligen aviserade försäljningen av Ahead drygt 160 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00850/bit0002.pdf

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar