BRA CHEF VIKTIGAST NÄR YOUNG PROFESSIONALS VÄLJER ARBETSPLATS

Bra chef/bra ledarskap – det är de viktigaste faktorerna när studenter och akademiker i början av karriären i Sverige väljer arbetsgivare. Det framgår av årets upplaga av Young Professional Attraction Index (YPAI), en nationell undersökning och rapport som Academic Work tagit fram tillsammans med Kantar Sifo.
– Att välja en bra chef har i dag blivit lika viktigt som att välja en bra arbetsplats, säger Svante Randlert, Business and People Advisor på Academic Work.

Undersökningen YPAI, som görs bland studenter och akademiker i början av sin karriär, är den tredje i ordningen. I årets undersökning har drygt 11 000 personer svarat på frågor om hur de ser på arbetslivet. På frågan ”Vad är viktigt för dig hos en arbetsgivare eller när du väljer arbetsplats?” hamnade "Trevliga arbetskollegor och bra stämning" på första plats förra året. Men i år klättrade alltså "Bra chef/bra ledarskap" upp till förstaplatsen. Hela 62 procent tycker att detta är viktigast.

– Det är intressant att se hur young professionals idag, mer än tidigare, inser värdet av ett gott ledarskap och en bra chef. Jämfört med ”trevliga kollegor och bra stämning”, som låg högst i förra årets rapport, finns det ju dessutom en tydligare koppling mellan ledarskapet och hur medarbetarna och verksamheten utvecklas, vilket också är viktigt för målgruppen, säger Svante Randlert, Business and People Advisor på Academic Work.

Enligt undersökningen har chefen även stor betydelse i samband med huruvida man väljer att stanna kvar på en arbetsplats eller inte. Den starkaste anledningen till detta är "möjlighet att kunna byta roll eller ansvarsområde inom organisationen", det anser 35 procent, men var tredje tillfrågad person uppger att relationen till chef och andra medarbetare är den starkaste anledningen.

– Att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke blir en allt viktigare del av det affärsstrategiska arbetet för företag och organisationer. YPAI 2017 ger arbetsgivarna mycket värdefull information om vad de behöver tänka på för att attrahera akademiker i början av karriären, för att på så sätt kunna stärka sin verksamhet med den bästa kompetensen. Se helt enkelt till att ha ett bra ledarskap på plats och möjlighet för de anställda att växa, så kommer de att stanna längre, säger Svante Randlert.


VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG HOS EN ARBETSGIVARE ELLER NÄR DU VÄLJER ARBETSPLATS?

1. Bra chef/ ledarskap = 62%
2. Trevliga arbetskollegor och bra stämning = 61%
3. Bra lön och förmåner = 56%
4. Goda utvecklingsmöjligheter = 53%
5. Flexibel arbetsplats och arbetstid = 38%
6. Företagets värderingar och kultur = 35%
7. Trygga anställningsvillkor = 35%
8. Utmanande arbetsuppgifter = 35%
9. Geografiskt läge/närhet till hemmet = 29%
10. Bra fysisk arbetsmiljö = 20%


VAD AV FÖLJANDE ÄR DEN STARKASTE ANLEDNINGEN TILL ATT DU STANNAR HOS EN ARBETSGIVARE?

1. Möjlighet att byta roll/ansvarsområde inom organisationen = 35%
2. Relation till chef och medarbetare = 33%
3. Bra lön = 17%
4. Företagskulturen = 14%
5. Andra förmåner = 2%


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Svante Randlert
Business and People Advisor
Tel: +46 8 120 522 20
Mob: +46 708 99 88 34
E-mail: svante.randlert@academicwork.se

Isabelle Ahlman
Insights Manager
Tel: +46 8 562 467 33
Mob: +46 70 166 59 15
E-mail: isabelle.ahlman@academicwork.se


OM YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX (YPAI):
Academic Work har, tillsammans med Kantar Sifo, skapat ett modernt mått på arbetsgivares attraktivitet bland studenter och akademiker i början av karriären – Young Professional Attraction Index (YPAI). Över 11 000 personer deltog i den svenska delen av studien 2017. Med hjälp av YPAI vill Academic Work inspirera landets arbetsgivare att bygga relevanta, starka och moderna arbetsgivarvarumärken, samt bygga starka relationer till young professionals. Undersökningen, som genomförs av Kantar Sifo i Academic Works databas, inkluderar frågor om vad som är viktigt när man väljer arbetsgivare, hur utvalda arbetsgivare uppfattas och hur väl man känner till svenska arbetsgivare. Undersökningen ger också 100 arbetsgivare ett attraktivitetsindex baserat på tre av frågorna i undersökningen. Metoden är hämtad från globalt validerade studier kring varumärkens anseende. Svarsalternativen har målgruppen själv definierat i Academic Works egen förstudie, något som är ovanligt i liknande studier och ger oss en möjlighet att snabbt se trendförändringar hos målgruppen.


OM ACADEMIC WORK:
Academic Work grundades 1998. Vi rekryterar och hyr ut akademiker som fortfarande studerar, eller som är i början av karriären – young professionals. Academic Work finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Schweiz. I Sverige har vi 16 kontor – i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Västerås, Gävle, Örebro, Sundsvall, Umeå, Luleå och på Arlanda-flygplats utanför Stockholm. 2016 omsatte Academic Work 2 miljarder kronor i Sverige och totalt 2,5 miljarder kronor i koncernen. På våra kontor i Sverige är vi fler än 500 personer som jobbar heltid och vi får bra hjälp från våra drygt 350 deltidsanställda assistenter. Under 2016 jobbade fler än 15 000 konsulter via oss ute hos någon av våra kunder. www.academicwork.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar