Acando delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Kvartalet 1 januari – 31 mars 2018

  • Nettoomsättning 703 MSEK (621)
  • Rörelseresultat 76 MSEK (75). Operativt resultat före engångskostnader 80 MSEK.
  • Rörelsemarginal 11 % (12 %).
  • Resultat efter skatt 59 MSEK (54)
  • Resultat per aktie 0,56 SEK (0,52)
  • Likvida medel 44 MSEK (84)

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

2018 inleds på många sätt som 2017 avslutades. Efterfrågan på Acandos tjänster är fortsatt stark i en marknad som drivs av krav på innovation, ökade datadrivna kundinsikter och inte minst en oerhört hög aktivitet att använda teknologi för att realisera helt nya effektiviseringsmöjligheter. Vår position inom transformativt drivna segment som handel, offentlig sektor och tillverkande industri ger oss nya möjligheter varje dag. I en stark marknad fortsätter vi växa med bibehållen lönsamhetsnivå. Vi växer 13 procent jämfört med samma period föregående år och vinsten ökar med drygt 6 procent.

För att fortsätta utvecklas och anpassa vårt erbjudande till de mest snabbväxande delarna av marknaden har vi under kvartalet slutligt etablerat flera nya verksamhetsgrenar i nya geografier.

Förvärvet av Anywhere.24 i Tyskland som slutfördes per 1 januari 2018 etablerar Acandos redan starka verksamhet inom Dynamics 365 fullt ut i Tyskland. Området är ett av Acandos snabbast växande och genom samarbete över landsgränserna räknar vi med att ta en ledande position även på den tyska marknaden.

Under 2017 förvärvade Acando tjänstedesignbyråerna Transformator Design och Daytona. Tillsammans med två av Acandos enheter, samlas nu byråerna under varumärket itch. Varumärket itch är sedan tidigare etablerat som Acandos egenägda innovationsbyrå och blir framåt Sveriges största studio inom affärsdesign och utveckling. Acandos affär bygger i grunden på att skapa oförglömliga kundupplevelser. Vi har varit väldigt duktiga på att leverera på det i relation till våra kunder – nu vill vi än närmare slutkundens upplevelse. Att samla våra byråers starka kompetens under varumärket itch blir en naturlig del i att fortsatt leverera effekt och värde i alla led. Itch består idag av 160 anställda. Studion finns representerad i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Det finns idag även viss representation i Tyskland med ytterligare expansionsplaner för norra Europa.

2018 har startat med spännande projekt, flera nya medarbetare och en stark känsla av att vara nära våra kunders kärna. Det enda som är säkert är att vi kommer att fortsätta utvecklas och vår förmåga att förändras i takt med vår omvärld blir avgörande för vår framgång Vi tror att världen alltmer drivs av teknologi men att förståelse för mänskliga beteenden alltid är avgörande för att skapa den bästa lösningen. Det är så vi är – ”Technology Driven and Behavior Centric”.

Denna information är sådan information som Acando AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 klockan 08:00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och CEO, +46 8 699 70 00
Anneli Lindblom, CFO, +46 8 699 70 00

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera