Acando får order på licenser och implementering av sin mobila lösning för SAP

Acando har vunnit en order på licenser och implementering av sin lösning för mobilt underhåll, inspektion och service (Mobile MIS). Lösningen, som har utvecklats av Acando, kompletterar SAP med funktionalitet för integrerad mobilitet.

Med den nya lösningen blir kundens fältserviceprocesser verkligt mobila. De får också en papperslös process för order till betalning, och spårbarhet i servicenivåavtalens efterlevnad.

“Jag är mycket stolt över att kunden har valt Acando Mobile-lösningen för detta initiativ. Vår lösning är i drift hos några av de största och mest krävande kunderna i Norden. Med fler än 5000 användare, kommer detta att bli vår hittills största kund”, säger Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef, Acando.

För mer information vänligen kontakta:

Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef, Acando, +46 8 699 7377.
Eva Haaker, marknads- och informationschef, Acando, +46 8 699 7137.

Acando

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,4 miljarder kronor och cirka 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar