Acando förvärvar konsultföretaget  Bitec Oy - specialiserat på mobila lösningar.

Genom köpet av det finska Bitec Oy förstärker Acando sin position inom projekt för mobilteknologi och mobila lösningar i Finland och övriga Norden.

Köpet innebär att Acando kommer kunna erbjuda sina kunder allt mångsidigare och mer sofistikerade lösningar och tjänster inom mobilområdet.

Bitec Oy utvecklar B2B-applikationer och tjänster för olika mobilplattformar och för webben. Bitec har ett centralt expertisområde gällande mobila lösningar och hur man integrerar dessa i företagens affärssystem på ett användarvänligt sätt. Bitec har fem anställda konsulter som alla följer med till Acando.

- Köpet ger oss möjligheten att erbjuda våra mobila lösningar till en allt bredare kundkrets. Bitecs långa erfarenhet och stora kompetens inom mobila lösningar ger oss potential och styrka att leverera de bästa lösningarna för mobilitet kopplat till affärssystem, säger Acando Oy:s verkställande direktör Ferhat Kaya.

- Vi strävar efter att vara en pålitlig partner till våra kunder och att erbjuda dem effektiva lösningar och service med tilläggsvärde även i framtiden. Genom att kombinera Acandos breda internationella erfarenhet med Bitecs spetskompetens kommer vi att ha möjligheten att vidga våra erbjudanden avsevärt, säger Janne Raitaniemi, direktör för mobila affärsverksamheten.

För mer information vänligen kontakta:
Ferhat Kaya, verkställande direktör, Acando Oy­
Telefon: +358 405917718
E-post: ferhat.kaya@acando.com

Carl-Magnus Månsson, CEO och VD, Acando, +46 8 6997377.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,5 miljarder kronor och har cirka 1000 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar