Acando har tecknat ramavtal med Den norske kirke

Acando har tecknat ett treårigt ramavtal med Den norske kirke inom områdena informations- och verksamhetsarkitektur. Målsättningen med ramavtalet är att etablera en nationell IT-strategi för Den norske kirke.

Inköpen på de ingångna ramavtalen uppskattas till 20 miljoner NOK under ramavtalsperioden.

”Avtalet ger oss möjlighet att ytterligare befästa vår position som ledande leverantör inom arkitektur i offentlig förvaltning”, säger Sven Ivar Mørch, vice vd, Acando Norge.

För mer information vänligen kontakta:
Sven Ivar Mørch, vice vd, Acando i Norge +47 90 846 984.
Eva Haaker, marknads- och informationschef, Acando, +46 8 699 7137.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,4 miljarder kronor och cirka 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se 

-                                                 

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar