Acando har utsetts till medlem i Microsoft Dynamics President´s Club 2010

Microsoft hedrar Acando för ett enastående kundengagemang och affärsprestation av högsta klass inom Microsoft Dynamics Solutions.

Ett flertal stora Microsoft Dynamics CRM-projekt och utveckling av branschspecifika lösningar har givit Acando tillträde till den prestigefyllda Microsoft Dynamics President’s Club 2010. Med denna utmärkelse tillhör Acando de mest framgångsrika 5 procenten av Microsoft Dynamics partners i världen.

 “Microsoft är stolt över att få gratulera Acando till en enastående säljprestation”, säger Doug Kennedy, vice president Microsoft Dynamics Partners. “Denna utmärkelse är en direkt återspegling av Acandos enastående medarbetare och ledning. De ska alla vara mycket stolta över denna bedrift. Acando spelar en mycket viktig roll för tillväxten och framgången för Microsoft Dynamics.”

Genom att utveckla och implementera branschspecifika CRM-lösningar för den finansiella sektorn, offentlig administration och hälsovård möter Acando verksamhetskraven hos många företag. Acando CRM for Banking, Acando CRM for Public och Acando med.Scope hanterar marknads- och säljprocesser på ett integrerat sätt. De ökar markant kvaliteten i kundvården och integrerar optimalt i det existerande IT-landskapet.

 ”Det nära samarbetet med våra kunder och våra konsulters utmärkta kvalifikationer gör Acando till en stark partner i CRM-projekt. Det gör det möjligt för oss att utveckla lösningar som skapar verkligt mervärde för kunderna i det dagliga arbetet”, poängterar Michael Mörchen, Senior Vice President, Acando Group.

Acandos metodik för CRM-implementeringar har blivit en standard. Den har dokumenterats i boken Success needs methods, som är många Acandokunders dagliga följeslagare.

Acando är Microsoft Gold Certified Partner och levererar tjänster inom CRM, Dynamics AX, SharePoint och BizTalk. 

Ett flertal stora Microsoft Dynamics CRM-projekt och utveckling av branschspecifika lösningar har givit Acando tillträde till den prestigefyllda Microsoft Dynamics President’s Club 2010. Med denna utmärkelse tillhör Acando de mest framgångsrika 5 procenten av Microsoft Dynamics partners i världen.

“Microsoft är stolt över att få gratulera Acando till en enastående säljprestation”, säger Doug Kennedy, vice president Microsoft Dynamics Partners. “Denna utmärkelse är en direkt återspegling av Acandos enastående medarbetare och ledning. De ska alla vara mycket stolta över denna bedrift. Acando spelar en mycket viktig roll för tillväxten och framgången för Microsoft Dynamics.”

Genom att utveckla och implementera branschspecifika CRM-lösningar för den finansiella sektorn, offentlig administration och hälsovård möter Acando verksamhetskraven hos många företag. Acando CRM for Banking, Acando CRM for Public och Acando med.Scope hanterar marknads- och säljprocesser på ett integrerat sätt. De ökar markant kvaliteten i kundvården och integrerar optimalt i det existerande IT-landskapet.

”Det nära samarbetet med våra kunder och våra konsulters utmärkta kvalifikationer gör Acando till en stark partner i CRM-projekt. Det gör det möjligt för oss att utveckla lösningar som skapar verkligt mervärde för kunderna i det dagliga arbetet”, poängterar Michael Mörchen, Senior Vice President, Acando Group.

Acandos metodik för CRM-implementeringar har blivit en standard. Den har dokumenterats i boken Success needs methods, som är många Acandokunders dagliga följeslagare.

Acando är Microsoft Gold Certified Partner och levererar tjänster inom CRM, Dynamics AX, SharePoint och BizTalk.

För mer information vänligen kontakta:
Dr. Christian Janssen, Alliance Manager Microsoft, Acando GmbH, +49 40 822259-158.
Mattias Englund, affärsområdeschef Microsoft Dynamics, Acando, +46 40 670 2827.

Acando

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,4 miljarder kronor och cirka 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar