Acando kapar utvecklingstid för beslutsstöd åt Ellos

Nordens ledande distanshandelsföretag, Ellos Group, har valt Acandos tjänster samt ramverket Darwin för att utveckla framtidens beslutsstöd. Darwin är en metod och programvara som kraftigt reducerar utvecklingsinsats och förvaltningskostnad för så kallade datalager.

Ellos genomför just nu ett systemförnyelseprogram där det bl.a. ingår att skapa en lösning för beslutsstöd. En central pusselbit i beslutsstödslösningen är ett datalager där data från ett antal källsystem lagras och struktureras. Datat kvalitetssäkras för att ge ett stabilt underlag för framtida analyser och rapporter. Skapandet av ett datalager kan vara komplext, tidsödande och ta omfattande resurser i anspråk. Då tid och resurs är en bristvara vände sig Ellos till Acando.

- Genom Acandos expertis och framförallt ramverket Darwin kommer vi kunna kapa utvecklingstiden av vårt datalager dramatiskt, säger Daniel Ingelström, product owner för Ellos beslutsstödsinitiativ.

Darwin är Acandos koncept för att med metadata som utgångspunkt generera upp ett komplett datalager i Microsoft SQL Server. Detta minskar utvecklingstiden av datalager och insatsen för löpande vidareutveckling reduceras markant samt möjliggör en iterativ och agil utvecklingsprocess som tidigare varit omöjlig.

- Vår erfarenhet säger att vi kan reducera utvecklingstiden med minst 50 % och efterföljande förvaltning och vidareutveckling med så mycket som upp till 70 – 80 %, säger Magnus Björk, ansvarig för Analytics på Acando.

Darwin utgår ifrån beskrivningar av integrationer och affärslogik på en abstraktionsnivå högre än vad som tidigare gjorts. Detta gör det möjligt att automatiskt generera huvuddelen av den kod som hanterar informationen i datalagret. Resultatet som genereras är helt baserat på SQL Server, vilket gör att man, om så önskas, kan bli helt oberoende av Acandos expertis och Darwin.

- Vi har möjligheten att erbjuda våra kunder att skapa datalager med halverad insats, högre kvalitet och utan inlåsningseffekt. Vad vi vet är det unikt på den svenska marknaden, säger Magnus Björk.

För mer information vänligen kontakta:
Magnus Björk, Ansvarig Acando Analytics, telefon: 0768-20 13 48

Daniel Ingelström, Product Owner Business Intelligence Ellos, telefon: 033-16 02 48

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1800 anställda i fyra länder i Europa samt leveranscentra i Indien och Lettland. Acando omsatte närmare 2 miljarder kronor 2014 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.acando.se

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera