Acando kostnadseffektiviserar Södersjukhuset

Acando har i ett helhetsåtagande levererat verktyg och metoder för att uppnå sänkta kostnader inom inköp av förbrukningsvaror på Södersjukhuset (SöS). Acando har dels gjort en genomlysning av hur SöS ska uppnå besparingar, dels gjort en lösning som ger SöS både översikt och detaljkännedom om vad som köps in, vem som köper in samt vilka avtal som används.

Acando har levererat förutsättningarna att lyfta Södersjukhusets inköpsverksamhet till nästa nivå. Med dessa verktyg har vi nu möjligheten att förverkliga ytterligare effektiviseringar inom verksamheten. Vi är mycket nöjda
med Acando och deras insats hos oss! Per Mattsson, Chef på Inköps- och Redovisningssektionen, SöS.

SöS ledning har beslutat att genomföra ett effektiviseringsprogram där inköp av material är en viktig del. SöS har tillsammans med Acando identifierat hur besparingarna ska uppnås samt utformat hur den framtida inköpsverksamheten ska vidareutvecklas för att säkerställa ett effektivt arbetssätt. Acando har bl a även genomfört en inköpsanalys för att identifiera kostnadsdrivande trender och mönster.
 
För att få kontroll på inköpen har Acando tagit fram en QlikView-lösning till SöS som gör att all inköpsinformation finns tillgänglig i ett och samma fönster – lättbegriplig och analyserbar. Det primära syftet med införandet av QlikView var i första hand att kunna identifiera kostnadsdrivande köpmönster och oönskade beteenden avseende köp av förbrukningsvaror. Detta ska sedan leda till ett antal effektiviseringsprogram med syfte att uppnå kostnadsbesparingar.

Det här uppdraget är ett gott exempel på Acandos idé om att alltid arbeta nära kunden och på så sätt få kunden att vara aktivt delaktig i sin egen verksamhetsutveckling. Man får dessutom fördelarna av att Acando arbetar effektivt mellan olika discipliner och på så sätt kan erbjuda effektiva helhetslösningar. När det handlar om att få verksamhet och IT att arbeta tillsammans kommer vi till vår fulla rätt.
Christer Norrman, Sverigechef, Acando.

För mer information vänligen kontakta:
Per Mattsson, Redovisnings- och Inköpschef Södersjukhuset AB, tel. 070 484 08 69.
Christer Norrman, Chef Acando Sverige, +46 8 699 70 00.

Läs mer om inköp: www.acando.se/inkop
Läs mer om QlikView: www.acando.se/qlikview

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellanhög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis drygt 1,5 miljarder kronor och har cirka 1 100 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se

Taggar:

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se