Acando Norge har vunnit nytt ramavtal med Norges arbets- och välfärdsförvaltning (NAV) Rankad som nummer ett på kompetensområde arkitektur

NAV har tecknat ramavtal för konsulttjänster på tolv kompetensområden inom IKT och HR. Acando har tilldelats ramavtal inom kompetens arkitektur och rankades som nummer ett på kompetensområdet.

Syftet med avtalet är att hjälpa NAV med konsulttjänster gällande arkitektur och lösningsspecifikation inom ett antal områden. Ramavtalet löper på fyra år.

För en kort tid sedan blev Acando rankad som bästa leverantör av arkitektur i rättsväsendet. I meddelandet av ramavtalet med NAV, blev Acando återigen rankad som bästa leverantör av arkitektur.

- Moderniseringsprojekt inom den offentliga sektorn är de mest krävande och utmanande IKT-projekten just nu. Att betraktas som den bästa leverantören av arkitektur är en viktig bekräftelse på de leveranser vi har gjort och miljöer vi har byggt upp, säger Sven Ivar Mørch CEO Acando Norge.

- Acando har under en period på nästan 15 år byggt en av Norges tyngsta arkitekturmiljöer. Våra arkitekter arbetar i nyckelroller inom flera av de stora digitaliseringsprogrammen i offentlig sektor. Offentlig sektor ändras med den nya tekniken, det är viktigt att detta arbete sker med hjälp av god planering och vägledning. God arkitektur (planering) är en förutsättning för att detta kan ske, säger Mørch.

För mer information vänligen kontakta:
Sven Ivar Mørch, CEO Acando Norge, +47 908 46 984

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1800 anställda i fyra länder i Europa samt leveranscentra i Indien och Lettland. Acando omsatte närmare 2 miljarder kronor 2014 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera