Acando Norge har vunnit nytt ramavtal med rättsväsendet Rankad som bästa leverantör

Politiets fellestjenester (PFT) har på uppdrag av företag som omfattas av eller har något samröre med rättsväsendet ingått ett ramavtal för upphandling av konsulttjänster för utveckling och förnyelse, främst inom IKT. Acando tilldelades ramavtal i delområde arkitektur och rankades som den bästa leverantören med 100 procent träff på expertis.

Syftet med upphandlingen är att möta kundernas behov av externt stöd i samband med utveckling och förnyelse, främst inom IKT. Det pågår ett omfattande och långsiktigt utvecklingsarbete inom rättsväsendet, framför allt inom polisen. Politidirektoratet (POD) har tillsammans med Politiets IKT-tjenester (PIT) ansvar för omfattande och varierande projektarbete inriktat på utveckling och förnyelse.

Elektronisk integration i rättsväsendet är ett prioriterat område och bättre utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik är ett av de verktyg som hjälper till att förbättra informationsdelning inom och mellan delsektorer och externa parter. Målet är att uppnå en bättre samordning som ger effektivitets- och kvalitetsvinster. Delsektorer har en omfattande gemensam information som önskas hanteras som en gemensam resurs.

Ramavtalet löper på två år, med option att förlänga kontraktet i ytterligare två år.

I meddelandet om tilldelning av ramavtalet "rådgivare utveckling och förnyelse, främst inom IKT", var Acando rankad som den bästa leverantören av totalt 13 leverantörer.

- Detta är viktigt för oss. Rättsväsendet och i synnerhet polisen har varit en viktig kund för Acando under en lång tid. Vi har levererat arktitekturtjänster till polis, kriminalvård, domstolar och justitiedepartementet under många år, och besitter stor domänexpertis. Det faktum att vi får full utdelning för arkitekturkompetens i en sådan konkurrens visar att Acando har en av Norges tyngsta arkitekturmiljöer, säger Sven Ivar Mørch, vd för Acando i Norge.

- Acando har under en period på nästan 15 år byggt en av Norges tyngsta arkitekturmiljöer. Våra arkitekter arbetar i nyckelroller inom flera av de stora digitaliseringsprogrammen i offentlig sektor. Offentlig sektor ändras med den nya tekniken, det är viktigt att detta arbete sker med hjälp av god planering och vägledning. God arkitektur (planering) är en förutsättning för att detta kan ske, säger Mørch.

För mer information vänligen kontakta:
Sven Ivar Mørch, CEO Acando Norge, +47 908 46 984

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1800 anställda i fyra länder i Europa samt leveranscentra i Indien och Lettland. Acando omsatte närmare 2 miljarder kronor 2014 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera