Acando säkerställer datadrivna kundinsikter hos globalt industribolag

Acando har fått i uppdrag att arbeta med datadrivna kundinsikter hos slutkunder för en ledande global tillverkare av industrimaterial. Genom ökad kunskap om slutkundens behov och köpmönster förbättrar Acando kunddialogen med utvalda distributörer.

Bakgrunden till projektet är att industriföretaget identifierat behovet av att förstå hur små och medelstora kunder agerar vid inköp via distributörskanalen. Som en del av projektet delar distributören och tillverkaren på kunddata, vilket leder till förbättrad dialog och planering. Acando har inom ramen för detta projekt agerat rådgivare åt tillverkaren men även varit garant för att data aggregeras och hanteras på ett konfidentiellt sätt. 

- Vi utarbetar tillverkarens Category Management-program och säkerställer att uppdragsgivaren och dess distributör enas om gemensamma mål och kampanjer. Dessutom implementeras ett externt molnbaserat IT-stöd, som ska supportera i analys och uppföljning, säger Niklas Andersson, affärsansvarig på Acando.

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Anders Sjökvist, Head of Consulting, +46 (0)70 639 9726, anders.sjokvist@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera