Acando tecknar avtal med Sopra Steria avseende ärendehanteringsprojekt för NAV (Norges arbets- och välfärdsförvaltning)

Sopra Steria har tecknat avtal med NAV om utveckling och underhåll av ärendehanteringssystem för föräldraförsäkring med option på motsvarande funktionalitet för sjukförsäkring. Acando har ingått underleverantörsavtal med Sopra Steria avseende kompetens och kapacitet inom arkitektur och systemutveckling.

Avtalet löper initialt över tre år med en maximal löptid om sju år.

Denna information är sådan information som Acando AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 klockan 08:00 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, President & CEO Acando +46 8 699 73 77
Sven Ivar Mørch, CEO Acando Norge, +47 908 46 984

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 600 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2015 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera