Acando utför förstudie åt västsvenska kommuner

Management- och it-konsultbolaget Acando har via Ale kommun fått i uppdrag att genomföra en förstudie kring gemensam service åt sju kommuner. Bakom uppdraget står även kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Kungälv och Öckerö.

Dessa sju kommuner har under några år arbetat med att öka samarbetet avseende flera olika verksamhetsområden - ett samarbete kallat SOLTAK. Kommunerna avser nu att bilda ett gemensamt ägt bolag, SOLTAK AB, i syfte att där lägga vissa gemensamma stöd- och servicetjänster för att minska kommunernas kostnader, öka kvalitet och minska sårbarhet.

Acandos uppdrag är att utföra en förstudie som ska resultera i ett beslutsunderlag som ska ligga till grund för respektive kommuns ställningstagande om vilken eller vilka verksamheter som ska lämnas över och skötas av SOLTAK AB.

Beslutsunderlaget kommer bestå av en nulägesanalys samt kostnad för att införa och driva SOLTAK AB. De delar Acando analyserar är följande fyra områden:

  • Löneadministration
  • Ekonomiadministration
  • Upphandling
  • IT-drift

Slutpresentation av förstudien kommer att genomföras under oktober och november.

För mer information kontakta:

Andreas Dencker, Affärsenhetschef Management Consulting Acando i Göteborg,
telefon 0725 22 32 53.

Britt-Marie Nilsson, SOLTAK AB, telefon 0725 87 12 64.

Acando
Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare skapar affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och it. Bolaget har 1100 medarbetare fördelade på 19 kontor i Sverige, Tyskland, Norge, Finland och England. Med våra kärnvärden – laganda, passion och resultatskapande – ser vi till helheten och förstår sambandet mellan verksamhet och it. Acando omsatte drygt 1,5 miljarder kronor 2012 och är noterat på NASDAQ OMX Nordic. www.acando.se

Taggar:

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera