Acando utvecklar digital tjänst för patientreseersättning

Norska direktoratet för e-hälsa har tillsammans med Acando lett projektet ”Mina patientresor”, som gör det möjligt för användare att ansöka om återbetalning för patientresor online på helsenorge.no. Projektet har bidragit till en hög grad av digitalisering och automatisering i ansökningsprocessen, vilket i sin tur lett till snabbare hantering, större likabehandling och högre kostnadseffektivitet.

Genom lösningen ”Mina patientresor” görs nu 70% av ansökningarna om återbetalning för patientresor digitalt och över 50% av ärendena behandlas automatiskt, jämfört med tidigare då de endast hanterades manuellt via post. För användare innebär lösningen en behandling som är mindre beroende av var i landet personen bor och en mer än halverad behandlingstid. Den nya lösningen har även bidragit till en synkronisering mellan aktörerna i processen och har skapat en effektivare administration som hjälper till att frigöra medel till annan hälso- och sjukvård.

Acando har ansvarat för att utveckla lösningen och står bakom allt från arkitektur, systemutveckling och interaktionsdesign, till testning och projektledning. Lösningen utvecklas vidare i samarbete med norska direktoratet för e-hälsa och har stora möjligheter till ytterligare automatisering. Ett mål är att lösningen ska vara så enkel och användarvänlig att de allra flesta vill ansöka om återbetalning digitalt istället för på papper. 

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Marianne Røgeberg, Head of Marketing Acando Norge, +47 902 60 813, marianne.rogeberg@acando.no

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om helsenorge.no:
Helsenorge.no är folkhälsoportalen för invånare i Norge. Innehållet levereras av olika aktörer inom hälsovårdssektorn, och direktoratet för e-hälsa ansvarar för driften och utvecklingen av webbplatsen.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera