Acando vinner ramavtal med norska Kystverket

Kystverket har nyligen ingått ramavtal med Asplan Viak Internet AS (Avinet), Acando AS och Oslo Industrial Logic (OIL) kring utveckling och leverans av datalager för maritima data. Acando och OIL är underleverantörer till Asplan Viak Internet.

Kystverket ansvarar för kustförvaltning, sjösäkerhet och beredskap i Norge. De har för närvarande stora mängder data tillgängliga i egna och externa system kring frakt, lossning och trafiktjänster till skepp, väderförhållanden, navigationsinstallationer, olyckor och incidenter, förorening och utsläpp samt egna administrativa uppgifter.

Stora användargrupper internt vid Kystverket och externt inom den offentliga och privata sektorn behöver data kring frakt och användning av kusten. Idag läggs mycket tid på att extrahera och sammanställa data från olika källor, för strukturering och analys.

Kystverkets datalager för maritima data ska samla och strukturera kopior av data från olika akademiska system och underlätta tillgången till data, öka datakvaliteten och skapa ny kunskap genom länkar.

Acando, Asplan Viak Internet och OIL ska nu tillsammans med Kystverket påbörja projektet med att skapa ett datalager för maritima data. Datalagret måste kunna hantera flera miljarder positioner årligen och efterfrågan på en bra användarupplevelse är hög. 

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Sven Ivar Mørch, vd Acando Norge, +47 908 46 984, sven.ivar.moerch@acando.no

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om Kystverket:
Kystverket är en norsk statlig myndighet under ministeriet för fiskeri och kustfrågor. Kystverket har ett operativt ansvar för kustförvaltning, strandpromenad och sjötransport längs Norges kust.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera