Acando vinner ramavtal med Posten Norge

Posten Norge AS har ingått ramavtal med Acando, för leverans av konsulttjänster inom strategi och affärsutveckling. I upphandlingsförfarandet har Acando visat sin styrka inom områdena innovationsstrategi, logistik och utveckling av värdekedjor, kostnadseffektivitet och förbättring samt digital strategi. Ramavtalet kommer att täcka framtida behov för hela koncernen, inklusive dotterbolag.

Posten Norge AS har en komplex affärsportfölj som spänner över ett brett utbud av affärsområden, produkter och tjänster. Koncernens marknader förändras snabbt och företaget befinner sig i en fas av positionering och vidareutveckling i linje med marknadsutvecklingen, förändrade kundbehov och konkurrenssituation.

Företaget vill ha råd om strategiska utvecklingsmöjligheter, stöd i affärsutveckling och genomförande samt relaterad ekonomisk och administrativ rådgivning.

Acando har lång erfarenhet av företagsutveckling och strategi

Ramavtalet med Posten Norge omfattar hela Norden, och Acando kommer att utnyttja hela sin nordiska organisation i leveranserna. Avtalet har en löptid på två år med en möjlig förlängning på upp till fyra år.

- Att vi vinner detta ramavtal på nordisk nivå är mycket viktigt för oss. Acando har vuxit till en stor koncern och tillsammans har vi en stark position på marknaden, vilket gynnar våra kunder, säger Sven Ivar Mørch, vd Acando Norge.

- Det är otroligt spännande att vi har vunnit ramavtalet med Posten Norge. Acando är ett av Skandinaviens ledande konsultföretag inom logistiklösningar och försörjningskedjor. Vi har en unik miljö inom teknikdriven innovation och kan tillhandahålla tjänster över hela värdekedjan, från strategiska insikter till strategisk formulering i kombination med prototyper och proof-of-concept. Acando har också mångårig erfarenhet av stora förändringsprojekt med fokus på att få organisationen ännu mer kundorienterad för att ytterligare öka effektiviteten, kvaliteten och leveransförmågan. Dessutom har vi lång erfarenhet av projekt som handlar om digital strategi, omvandling och servicedesign hos ledande företag. Vi ser verkligen fram emot ett spännande samarbete med Posten under den kommande tiden, säger Mørch.

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Marianne Røgeberg, Head of Marketing Acando Norge, +47 902 60 813, marianne.rogeberg@acando.no

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera