Acando vinner ramavtal med Systembolaget

Avtalet avser tjänster inom IT- och verksamhetsutveckling och gäller bland annat konsultstöd och tjänster inom digitalisering och IT-arkitektur. Avtalet gäller under två år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

- Acandos affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare öka verksamhetsnyttan genom att förbättra och effektivisera processer och släppa lös kreativitet och samarbetet i organisationer med nya digitala lösningar och hjälpmedel. Vi är en av få nordiska leverantörer som är bred nog att kunna leverera på samtliga av de roller som Systembolaget önskade, säger Anders Lundgren affärsområdeschef Acando.

- Acandokoncernen har en historia med enheter som genomfört marknadsledande projekt på Systembolaget sedan 2008 och det är tillfredsställande att se att Systembolaget väljer att ge Acando sitt förtroende vad avser verksamhets- och IT-utveckling. Det rimmar väl med vår ambition att vara det nordiska alternativet som kan stötta stora organisationer med att väva samman Management och IT genom digitalisering, säger Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef Acando.

För mer information vänligen kontakta:
Jannicke Bjurselius, Kundansvarig, +46 (0)72 733 60 53, jannicke.bjurselius@acando.com
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa verksamhetsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 700 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera