Beslut vid extra bolagsstämma

Vid den extra bolagsstämman i Acando AB (publ) den 15 augusti 2007 beslutades följande:

Den extra bolagsstämman antog enhälligt styrelsens förslag av införande av ett aktiesparprogram (”Programmet”) baserat på nedan angivna huvudsakliga villkor och principer.

Programmet kommer att omfatta totalt högst 70 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Acando huvudsakligen verksamma i Sverige och deltagarna kommer att, efter en kvalifikationsperiod om drygt två och ett halvt år samt förutsatt en egen investering i Acando-aktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av ytterligare Acando-aktier, vars antal är beroende av dels antalet Acando-aktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Löptiden för Programmet föreslås vara drygt två och ett halvt år.

Stämman antog styrelsens huvudalternativ (som innebär en lägre kostnad än andrahandsalternativet); det vill säga att den finansiella exponering som programmet förväntas medföra säkras genom emission, återköp och omvandling till aktier av serie B av inlösen- och omvandlingsbara aktier av serie C.

I och med programmet skapas förutsättningar att attrahera, rekrytera och behålla ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner.

Representanten Gunnar Ek från Sveriges Aktiesparares Riksförbund var positiv till programmet eftersom personalen själv tar en risk i och med en egen investering, samt i och med att det finns ett tak och därmed en begränsning av kostnaden inbyggt i programmet. Han avslutade med kommentaren att: ”Det är dags att vi röstar ja till programmet”.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar