CFO, Lotta Jarleryd, lämnar Acando för DigitalRoute

Lotta Jarleryd slutar som Chief Financial Officer (CFO) på Acando för att tillträda motsvarande befattning på DigitalRoute AB. Lotta Jarleryd lämnar sin befattning på Acando under det fjärde kvartalet 2011. Acando har inlett processen för att rekrytera en efterträdare.

”Lotta har bidragit till att ytterligare stärka Acandos finansiella position och ökat vår förmåga att hantera komplexa projekt. Vi tackar Lotta för hennes utmärkta insatser och önskar henne lycka till i sin nya position.” säger Carl-Magnus Månsson, CEO och VD, Acando.

Detta är information som Acando AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2011.

För mer information vänligen kontakta:

Carl-Magnus Månsson, CEO och VD, Acando, +46 8 6997377.

Acando

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,5 miljarder kronor och har cirka 1000 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar