Digitaliserad medieförsäljning hos ledande flygbolag – enklare för både kunder och säljare

Acando har hjälpt ett ledande flygbolag att effektivisera och automatisera försäljningen av annonsutrymme och produktionen av marknadsföringsmaterial. Genom att använda lösningen Brand Relations for Dynamics 365 har hela processen integrerats i en lösning och förenklat både för kunder och anställda.

Flygbolagets kunder kan nu planera, boka och betala medieutrymme via en digital plattform genom vilken de enkelt får en översikt av tidigare köp, kan generera prisförslag etc. Lösningen har anpassats för att kunna ge utvalda kunder och byråer tillgång till skräddarsydda funktioner, till exempel en interaktiv medieplan. Administrationen – från nykundsgenerering till fakturering – har genom integrationen av hela processen i en lösning, effektiviserats markant.

Lösningen Brand Relations for Dynamics 365 är framtagen av Anywhere.24 som förvärvades av Acando 2017 och hjälper marknadsavdelningar inom alla branscher att effektivisera försäljningsprocesser genom automatisering. Brand Relations erbjuder en lång rad funktionaliteter för försäljning, planering, bokning och fakturering med syfte att skapa snabba och transparenta processer gentemot kunder och byråer. 

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Anja Altenburg, Marketing Manager, Acando GmbH, +49 (0)40 822259-205, anja.altenburg@acando.de

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera