Företag med rätt fokus blir digitala ledare

Digitaliseringen driver på förändringsbehovet hos svenska företag. Ny studie visar att de företag som valt att satsa på att vara nyskapande och som samtidigt kunnat utveckla en digital kultur i en snabb och framgångsrik förändring har utvecklats till svenska ledare.

För tredje gången sedan 2012 presenterar Acando sin studie kring svenska företags digitala mognad. Trots att utvecklingen går åt rätt håll leder företagens ansträngningar till förvånansvärt få resultat. Företagen gör stora investeringar på området och förändringsbehovet är enormt.

Brist på vision och målbild skapar oro

De företag som kommit längst på det digitala området har integrerat digitala frågor i sin affärsstrategi, men bland de som är sämst i klassen har den digitala oron bitit sig fast – bara en av tio har lyckats formulera en digital målbild.

- Man behöver en vision för sina digitala satsningar och nya sätt att möta kundens förväntningar. Så gott som alla företag behöver hjälp för att bli bättre på att styra efter tydliga mål, berättar Mikael Cato som ansvarar för Acandos digitala verksamhet.

Rätt fokus skapar framgång

De företag som har personer med tydligt utpekat ansvar för digitala satsningar har trots sin tydliga ambition, svårt att följa upp satsningarna i digitala kanaler. Bara hälften har kontroll på de kostnader och intäkter som de digitala affärerna genererar.

- Men det fantastiska i detta är att bland de företag som prioriterat satsningar inom digitala kanaler de senaste två åren så finns ett hemligt recept.

- De allra bästa företagen har inte bara fokuserat på att effektivisera sitt arbete och på att skapa kundnytta i sina satsningar, utan har samtidigt lyckats skapa attraktiva arbetsplatser, jobbat hårt med innovation samtidigt som de lyckats förändras som företag, berättar Mikael Cato.

Digitala ledare också mer lönsamma

I undersökningen jämförs de undersökta företagens digitala mognadsnivå med finansiella nyckeltal. Ett av de mer intressanta sambanden är mognadsnivåns relation till lönsamhet.

- De företag som jobbat hårdast med sin digitala transformation har också visat sig vara långt mer lönsamma än resten av företagen vi analyserat, säger Mikael Cato.

Acandos studier bygger på intervjuer med 200 stora svenska företag och 80 organisationer inom offentlig sektor. Undersökningen genomförs i samarbete med Ipsos, och bygger på telefonintervjuer med anonyma respondenter. Studien har genomförts vartannat år, inför 2012, 2014 och 2016. Den uppdaterade studien Acando nu presenterar inför 2016 bygger på en analys av 200 stora svenska företag.

För mer information om Acandos studie, se www.acando.se/dma2016

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Cato, Head of Acando Digital, mikael.cato@acando.com, 073-5583940

Petter Schaffer, digital strateg och ansvarig Digital Maturity Assessment, petter.schaffer@acando.com, 070-7892204

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1800 anställda i fyra länder i Europa samt leveranscentra i Indien och Lettland. Acando omsatte närmare 2 miljarder kronor 2014 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.acando.se

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera