Information från Acando AB

Med anledning av rykten på finansmarknaden angående väsentliga ägarförändringar i Acando vill Acandos styrelse klargöra följande:

Den 7 juli, 2008 erhöll bolaget och Finansinspektionen (FI) ett flaggningsmeddelande som informerade om att det tyska bolaget Energy Consulting Europe GmbH hade förvärvat aktiemajoriteten i AcquireIT in Sweden AB (AcquireIT), ett bolag som äger 1 321 490 A-aktier i Acando AB (motsvarande 1,8 % av kapitalet och 12,4 % av rösterna i bolaget), se bilaga. Meddelandet publicerades på FI’s hemsida.

AcquireIT har till Acando’s styrelse meddelat
1) att Energy Consulting Europe GmbH äger 90 % av aktierna i AcquireIT och att Olof Englund, vd i AcquireIT och tillika ledamot i Acandos styrelse, äger resterande aktier, och
2) att AcquireIT eller dess ägarkrets ej har för avsikt att utöka sitt ägande i Acando.

Energy Consulting EuropeGmbH har en nära relation till det ryska IT-bolaget Energy Consulting Group, som är ett av Rysslands ledande IT- och revisionsbolag med cirka 800 konsulter. Acando har genom sitt tyska dotterbolag sedan något år ett mindre samarbete med Energy Consulting Group avseende ryska SAP-projekt.

Beträffande bolaget AcquireIT’s ägarförhållanden, verksamhet och syn på aktieinnehav i Acando, hänvisas till AcquireIT’s ledning, se bilaga.

Det finns inga aktieägaravtal mellan A-aktieägarna i Acando.

Stockholm 30 september, 2008.

Styrelsen i Acando AB

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar